Usługi informatyczne
 

Umowy opieki informatycznej

 

W dzisiejszych czasach nie da się prowadzić nowoczesnego biznesu bez wykorzystania komputera bądź komputerów. Jednak nie każdy przedsiębiorca jest jednocześnie informatykiem. Nie każdy musi też znać wszelakie tajniki wiedzy informatycznej. Wpraktyce nie istnieją systemy złożone z oprogramowania i sprzętu komputerowego, które nie wymagałyby obsługi. Zawsze znajdzie się potrzeba poprawy różnych parametrów, wprowadzenia nowego rozwiązania, rozbudowy sprzętu. Jednocześnie wszystko musi działać sprawnie i na najwyższym poziomie. Jednym z najważniejszych czynników jest gwarancja ciągłości pracy firmy.

Przy kilku stanowiskach komputerowych w firmie problem zaczyna się robić na tyle poważny, iż staje się niezbędnym powierzenie stałej opieki nad komputerami i siecią osobie kompetentnej, która umiejętnie będzie pełniła swoją funkcję. Jednak zatrudnienie na etacie specjalisty może okazać się dosyć drogim rozwiązaniem, które jednocześnie byłoby zbyt mało efektywne, bo przy kilku komputerach potencjał takiego pracownika nie byłby optymalnie wykorzystany, a więc nakłady finansowe na utrzymanie stanowiska byłyby marnotrawione.

Warto w takiej sytuacji pomyśleć o rozwiązaniu, które byłoby tańsze niż utrzymanie specjalisty na etacie, a jednocześnie zapewniałoby wysoki poziom działania całej infrastruktury informatycznej w firmie.

Naprzeciw Państwa oczekiwanion wychodzi firma artnow, której celem i zadaniem jest profesjonalna opieka informatyczna nad wszystkim co wiąże się z informatyką w firmie i spowodowanie tym maksymalnego zadowolenia klienta. Oferujemy Państwu stałą współpracę polegającą na:

 • Administracji infrastrukturą informatyczną firmy.
 • Opiece nad oprogramowaniem.
 • Zapewnieniem bezpieczeństwa:
  • Konfiguracja i kontrola kopii bezpieczeństwa.
  • Konfiguracja i kontrola systemów antywirusowych.
  • Kontrola aktualizacji definicji antywirusowych.
  • Aktualizacje oprogramowania.
  • Audyt oprogramowania.
 • Stałej opiece serwisowej nad sprzętem.
 • Rozbudowie infrastruktury zgodnie z rosnącymi lub nowo pojawiającymi się potrzebami.
  • Dostarczanie sprzętu i oprogramowania.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań.
 • Wsparciu użytkowników w rozwiązywaniu ich problemów informatycznych.
 • Rozwiązywaniu pojawiających się problemów sprzętowych i problemów z oprogramowaniem, przy czasie reakcji elastycznie dopasowanym do potrzeb Państwa firmy.

Współpracę taką można zawrzeć w oparciu o przynajmniej dwa standardy wyliczenia kosztów. Pierwszy wariant bazuje na ilości i jakości sprzętu, który należy obsłużyć. Drugi wariant bazuje na czasowym wyliczeniu kosztów w oparciu o roboczogodzinę. Poniżej przykładowe wyliczenia.

Założenia do wyliczenia.

Załóżmy, ze firma posiada 5 komputerów stacjonarnych z zainstalowanymi systemami Windows XP. Dwoje pracowników posiada laptopy. Na laptopach są dokumenty, które powinny być synchronizowane z dokumentami na serwerze. Firma korzysta z serwera opartego o MS Windows Small Business Server. Internet jest udostępniany przez router, a sieć LAN w firmie jest obsługiwania przez przełącznik 1Gbit.

Wyliczenie w oparciu o ilość i jakość sprzętu:

 • Umowa obejmuje:
 • Przygotowanie wejściowego audytu sprzętu i oprogramowania.
 • Czas reakcji na zgłoszenie problemu - 8 godz.
 • Czas przeznaczony na rozwiązywanie problemów nielimitowany.
 • Czas zapewnienia sprawnie działającego komputera stacjonarnego - Next Business Day.
 • Jedna wizyta przeglądowa w miesiącu obejmująca:
  • Kontrolę poprawności działania sprzętu.
  • Kontrolę poprawności wykonywania się kopii zapasowych.
  • Kontrolę aktualności baz definicji wirusów
  • Kontrolę poprawności synchronizacji dokumentów pomiędzy laptopami a serwerem.
  • Wizyta taka jest przewidziana na około 2 roboczogodziny.
 • Usługi nie wyszczególnione w umowie płatne według cennika.

Kalkulacja.

 • 5 komputerów x 60 PLN
 • 3 laptopy x 60 PLN
 • 1 Serwer x 100 PLN
 • 2 urządzenia aktywne sieci LAN x 40 PLN

5x70 + 3x70 + 1x150 + 2x40 = 790 PLN Netto.

Wyliczenie w oparciu o stawkę roboczogodziny.

Klient płaci stały abonament w wysokości ok. 400 PLN miesięcznie. Taki abonament gwarantuje mu 8 godzinny czas reakcji na zgłoszenie problemu. Abonament obejmuje również 5 godzin pracy miesięcznie. Każda następna roboczogodzina kosztuje 60 PLN.

Kalkulacja.

 • 5 godzin pracy w ramach abonamentu.
 • 3 godziny pracy ponad normę abonamentową.

1x400 + 3x60 = 580 PLN Netto.

Podsumowanie

Jak widać koszt takich umów nie jest wysoki. Zwłaszcza w zestawieniu z kosztem zatrudnienia ewentualnego pracownika. Dodatkowo należy pamiętać, ze jest to tylko przykładowy kosztorys. Proszę nie traktować tych wyliczeń jako sztywnych, tylko jako materiał wyjściowy do negocjacji. Również forma umowy nie jest sztywna. Można zastosować wariant będący wypadkową tych dwóch rodzajów kalkulacji. Najważniejsze jest zadowolony klient, któremu w pełni odpowiada dana forma współpracy.