Usługi informatyczne
 

Doradztwo

 

W codziennym życiu firmy przedsiębiorca niejednokrotnie staje przed różnymi wyborami dotyczącymi rozwoju informatycznego firmy. Często są to proste decyzje, ale zdarzają się tez decyzje o kluczowym znaczeniu. Jednak czy decyzja jest prosta, czy bardziej złożona, może pociągać za sobą dosyć poważne skutki. Żeby uniknąć niepotrzebnych problemów lub zbędnych kosztów, warto skorzystać z porady specjalisty.

Posłużmy się przykładem:

Firma planuje zakupić do swojego biura jakieś urządzenie drukujące.
Urządzenie takie jest przeznaczone dla 5 osób siedzących w tym samym pokoju. Do wyboru mamy kilka wariantów:

  • Zakup małej drukarki laserowej kolorowej dla każdego pracownika.
  • Zakup dużego urządzenia sieciowego drukującego w kolorze w technice laserowej.
  • Dzierżawa urządzenia, o którym mowa w poprzednim punkcie i płacenie firmie dzierżawiącej urządzenie za każdą wydrukowaną stronę.

Każde z powyższych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Każde z nich może być najlepszym rozwiązaniem w zależności od potrzeb firmy i charakterystyki jej pracy. To właśnie rolą doradcy jest znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania. Przykład z drukarkami jest tylko jednym z wielu przykładów procesów decyzyjnych, w których wskazane jest uczestnictwo fachowego doradcy. Koszty takiego doradztwa są negocjowane indywidualnie. Może się to opierać o całościowa kwotę umowną, bazować na roboczogodzinach, lub być określona jako procent od inwestycji.

Zapraszamy do korzystania z doradztwa, bo każda złotówka na to przeznaczona może w przyszłości zaowocować większą sumą zaoszczędzonych pieniędzy.